• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И НА СТРАТЕГИЯТА МУ ЗА ВОМР

На 31 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства със заявление за предоставяне на финансова помощ в обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 svomr-p1

 Подадени са за одобрение 53 стратегии за ВОМР. Очаква се да бъдат одобрени не повече от 30 от тях, което ще стане ясно към месец септември 2016 г.