• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Събитие

Дата и час

Място

1.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

26.07.2018 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

– къща за гости Мария - Невена

2.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

27.07.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

3.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

– в сградата на общинска администрация ет.2

4.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 14.00 часа

общ.Тервел, с.Нова Камена

- Клуб на пенсионера

5.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Зърнево

Читалище „Стефан Караджа“ 

6.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 14.00 часа

общ. Тервел , с. Орляк

- в сградата на кметството

7.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

8.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари , с. Лозенец -

в сградата на кметството

9.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

10.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари, с. Коритен -

в сградата на Читалището

11.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

30.08.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

- Клуб на пенсионера

12.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

31.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

13.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

29.10.2018г.

 10.00 часа

общ. Тервел, гр. Тервел - в сградата на общинска администрация ет.2

14.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

30.10.2018г.

10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг

Къща за гости " Хан Телериг"