• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

 Първи прием: Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.06.2019 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 02.01.2020 г.   / Краен срок: 09.02.г. 2020г. 17:30 часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ  „Тервел-Крушари”чрез:

Ø  Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;

Ø  Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;

Ø  Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.


Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4  (Изтегли от тук)

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок дао 21.03.2019 г. на електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат публикувани в ИСУН, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на 14.03.2019 г.