• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СЪОБЩЕНИЕ

На Вниманието на всички заинтересовани лица

МИГ Тервел – Крушари организира поредица от информационни събития – семинари, както и обучения на потенциални кандидати, за кандидатстване  по подмярка

6.4  Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията на МИГ Тервел - Крушари.

Графикът за провеждане на информационни семинари и обучения е както следва:

Събитие

Дата и час

Място

1.

Работна/информационна среща

04.04.2019г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

- в сградата на общинска администрация ет.2

2.

Работна/информационна среща

05.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

3.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

11.04.2019г. 10.00 часа

общ. Тервел, гр.Тервел

Х-л Алгара – градски парк

4.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

12.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

Публикувано на 25.03.2019 г.