• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

 Екипът на МИГ Тервел-Крушари с удоволствие съобщава, че Държавен Фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ започна подписването на договори по проекти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, подадени към МИГ-а в края на 2012 и началото на 2013 г.

До момента към МИГ-а са подадени общо 36 заявления за кандидатстване за финансова помощ. От тях одобрени от МИГ са 27, отхвърлени - 5 и четири са в процес на оценяване. След внасяне на одобрените проекти в ДФ "Земеделие", те са отхвърлили два от тях поради установена недопустимост според нормативната уредба. До днес – 15 август 2013, са подписани седем договора и още шест проекта са окончателно одобрени от Фонд "Земеделие" и се очаква да бъдат подписани в близките дни. Предвид ускорената работа на ДФ „Земеделие“ по одобряване на проектите, внесени по стратегиите за местно развитие на 35-те действащи Местни Инициативни групи, очакваме договори по всички внесени до сега проекти да бъдат подписани до края на месец септември.

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите, екипът на МИГ ще организира обучение на бенефициентите по правилата за управление и отчитане на проектите, за което те ще бъдат информирани лично и чрез сайта. 

                      Подписани договори по Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари:
По общинските мерки: На 11 юли беше подписан първият договор с община Тервел, който е по мярка 322 "Oбновяване и развитие на населените места”. Проектът е за рехабилитация на зелени площи в гр.Тервел и селата Жегларци, Безмер и Орляк, на стойност 100116 лв. Още два договора бяха подписани с община Тервел - за Дома за стари хора в с. Полк. Савово – за създаване на база за трудотерапия и адаптиране - на стойност 25 518 лв. и за изграждане на Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий, на стойност 125 160 лв.
По частните мерки: Първият договор с частен земеделски изпълнител беше подписан на 18 юли - ЗП Радостин Денев подписа договор за безвъзмездна помощ на стойност 45990 лв. по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства". Проектът е за закупуване на земеделска техника. Следващият подписан договор по тази мярка е на фирма "Био Лавена" ЕООД на стойност 18240 лв. за създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й.
По мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" са подписани два договора: с ЕТ "Светлин Марков"-МАРТИ за проект "Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортно средство" - за сумата 32 305 лв. и с ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева" за проект "Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" на стойност 64 524 лв.