• 01
  • 02
  • 03
  • 04

О Б Я В А

Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ кани
земеделски производители и кметове на населени места от община Крушари

на информационен семинар на 19 декември (четвъртък) 2013 г.
от 10:00 ч. в залата на Община Крушари

На семинара ще се обсъждат:

                        1. Добри практики за колективни инвестиции и съвместен маркетинг

                        2. Удължаването на приема на проекти към Стратегията за местно развитие през 2014 г

Водещи: Павел Павлов - консултант
               Николай Манев – изп. директор на МИГ