• 01
  • 02
  • 03
  • 04

О Б Я В А

на 10 декември 2013 г. от 16:00 ч. в залата на МИГ Тервел-Крушари на ул."Цар Калоян" №11 ще се проведе Общо събрание на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” с дневен ред:

1. Междинен отчет на екипа за управление за изпълнението на Стратегията към края на приема за 2013 г.
2. Разглеждане на предложения за международно сътрудничество с местни инициативни групи от други страни от ЕС.