• 01
  • 02
  • 03
  • 04


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЕН ПРИЕМ ЗА 2014 ГОДИНА

На основание Решение № 3 на Управителния съвет на сдружение МИГ Тервел-Крушари от 06.01.2014 г., със Заповед № 20/27.01.2014 г. на изпълнителния директор се обявяват покани за набиране на заявления за подпомагане за 2014 година по мерки 121, 123, 312, 313, 321 и 322 от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Финансовата помощ по мерките от СМР за приема през 2014 г. е както следва:

Мярка 121    Модернизиране но земеделските стопанства                               16 072 лв.
                      като е пуснато искане за прехвърляне на допълнителни          152 970 лв. - Одобрено на 26.02.2014 г.!
Мярка 123    Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти           60 200 лв.
Мярка 312    Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия        178 344 лв.
Мярка 313    Насърчаване на туристическите дейности                                    58 600 лв.
Мярка 321    Основни услуги за насел. и икономиката в селските райони     178 045 лв.
Мярка 322    Обновяване и развитие на населените места                               22 350 лв.

Проекти ще се приемат от 31 януари до 17:00 часа на 28 февруари 2014 г. в офиса на МИГ Тервел-Крушари в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Необходимата за кандидатстване документация по всяка от мерките е публикувана в менюто ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ на настоящия сайт, а може да бъде получена и от офиса на МИГ всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа.

Обхватът на мерките, допустимите дейности, допустимите и недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в Насоките за кандидатстване по съответните мерки.

Екипът на МИГ Тервел-Крушари  предоставя консултации на потенциални кандидати в офиса на МИГ в гр. Тервел, ул.“Цар Калоян“ №11 всеки вторник и четвъртък от 10 до 15 часа и в общинската администрация – Крушари всяка сряда от 10 до 12 часа.

За контакти: Николай Манев – изп. директор на МИГ Тервел-Крушари
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. телефон 0888 995689.