• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ТЕРИТОРИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОБЩНОСТИ И СТОПАНСКИ СЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ- 2012 г.

Анализ на стопански сектор "Млечно говедовъдство и овцевъдство"  ( pdfизтегли )

Анализ на стопански сектор "Пчеларство"  ( pdfизтегли )

Социално-икономически анализ на общностите на младежите и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари (pdfизтегли)