• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 10.05.2016 г. в с.Крушари

img 2101 img 2103 img 2106