• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 11.05.2016 г. в гр.Тервел

img 2127 img 2128 img 2131