• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 12.05.2016 г. в с.Телериг

img 2136 img 2138 img 2139