• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НПО
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА


5 АПРИЛ 2016 г., ТЕРВЕЛ

img 1800 img 1804 img 1806