• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Легенда:
изпълнен договор
отказан от бенефициента

БЕНЕФИЦИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ

РД50-97/121/01

Радостин Божидаров Денев

Закупуване на земеделска техника Виж

РД50-97/312/02

ЕТ "Светлин Марков" - МАРТИ

Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортни средства Виж

РД50-97/312/03

ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева"

Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" Виж

РД50-97/311/04

ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ - 12"

Изграждане на къща за гости "Куртеви" Виж

РД50-97/321/05

Община Тервел

Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране Виж

РД50-97/321/06

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий Виж

РД50-97/322/07

Община Тервел

Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел Виж

РД50-97/121/13

ЗП Павел Златков Павлов

Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му Виж

РД50-97/121/14

"Био Лавена" ЕООД

Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й Виж

РД50-97/312/15

"ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД

Изграждане и оборудване на фитнес зала Виж

РД50-97/311/17

ЕТ "Хан Телериг - Юзджан Юсеин"

Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.Крушари  Виж

РД50-97/121/18

ЗП Турхан Шефка Риза

Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция Виж

РД50-97/121/20

"Ренан Агро" ЕООД

Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула Виж

РД50-97/121/21

ЗП Иванка Николова Маринова

Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насаждения от сливи и праскови

РД50-97/312/22

ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова"

Закупуване на оборудване на цех за закуски Виж

РД50-97/312/24

"СИД 12" ООД

Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел Виж

РД50-97/121/27

ЗП Добрин Петров Иванов

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/121/28

ЗП Петър Иванов Хорозов

Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка

РД50-97/121/29

ЗП Димитър Великов Димитров

Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техника Виж

РД50-97/121/30

ЗП Красимир Тодоров Марков

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/121/31

АСГ Агро ЕООД

Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника Виж

РД50-97/121/32

ЗП Красимира Димитрова Куртева

Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърно

РД50-97/121/34

"ДЖАМБО-Л" ЕООД

Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез закупуване на инвентар за земеделска техника за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на система за капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодов сок от суровина, произведена в стопанството Виж

РД50-97/312/35

"Пенев Кар" ЕООД

Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти Виж

РД50-97/321/36

Община Тервел

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугата

РД50-97/321/37

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Коларци ,Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий - обзавеждане и дооборудване

РД50-97/322/38

Община Тервел

Реконструкция на тротоари в гр.Тервел

РД50-97/321/39

Община Крушари

Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари хора" в с.Добрин, община Крушари

РД50-97/321/41

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково

РД50-97/322/42

Община Тервел

Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.Тервел

РД50-97/121/43

"Марчо Стоянов Марчев" ЕООД

Модернизиране на "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника

РД50-97/123/44

"АиК 2000" ООД

Модернизация цех за пакетиране чрез закупуване на оборудване и транспортни средства

РД50-97/123/46

"Пелет Комерс 2012" ООД

Закупуване на линия за производство на пелети от слама

РД50-97/312/47

"Буров-08" ЕООД

Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд

РД50-97/121/48

ЗП Николай Тошков Колев

Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанството

РД50-97/312/49

ФОТО-КАПРИЗ ЕООД

Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД

РД50-97/121/51

ЗП Радостин Божидаров Денев

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/322/52

Община Тервел

Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел

РД50-97/312/53

"АВА ТЕРВЕЛ" ЕООД

Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел Виж

РД50-97/321/54

Община Крушари

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугата

РД50-97/321/55

Община Крушари

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Полк.Дяково

РД50-97/121/56

"Радида" ООД

Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните

РД50-97/121/57

ЗП Петко Петров Опълченов

Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново

РД50-97/321/58

Община Тервел

Център за социални услуги в с.Поп Груево

РД50-97/313/60

Община Крушари

Изграждане на два туристически информационни центъра в Община Крушари

РД50-97/312/61

"Агродом Димитров" ЕООД

Изграждане и обзавеждане на Агромаркет

РД50-97/321/62

Община Тервел

Подобряване на съществуващ център за културни услуги - обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.Тервел

РД50-97/321/63

Община Тервел

Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково

РД50-97/312/65

"ГЕОИД-Ч" ЕООД

Прилагане на нови технологии за по-качествени услуги

РД50-97/313/66

Фондация "КРУГА"

Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари

РД50-97/321/67

Община Крушари

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушариу, с. Телериг и с. Бакалово

РД50-97/322/68

Община Крушари

Ремонт на част от ул."9-ти септември", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Хан Телериг" в с. Крушари

РД50-97/322/70

Община Тервел

Основен ремонт на ул."Дочо Михайлов" в гр. Тервел

РД50-97/121/72

ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ

Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. землището на гр. Тервел

Посещение за обмяна на опит и проучване на добри практики на МИГ от ЕС
в LAG "LUOGHI del MITO", Италия, 17 – 19 юни 2014 г.

img 0231

От 17 до 19 юни се проведе посещение за обмяна на опит и проучване на добри практики на територията на LAG "LUOGHI del MITO" в Южна Италия. В състава на участниците бяха членове на екипа и Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари и представители на двете общини.

Програмата на посещението включваше:
- Семинар за представяне на добри практики по ЛИДЕР и
- Посещения на място на проекти, подкрепяни от Местната инициативна група, които се проведоха на 17 и 18 юни.

Пълният доклад тук
Снимки

17 юни 2014 г.
Програмата стартира със семинар в залата на хотела. Откриването на семинара стана с приветствие от кмета на града Vito De Palma, който посрещна кмета на Крушари- Добри Стефанов и зам.кмета на Тервел Дияна Илиева. Мероприятието беше отразено в местната телевизия, като бяха интервюирани кмета на града, директора на LAG "LUOGHI del MITO" и директора на МИГ Тервел-Крушари.

    img 0096  img 0221
Работната програма започна с представяне на българския МИГ с презентация на Николай Манев – изп. директор на английски език. Той представи територията и основните характеристики на Стратегията за местно развитие.
Последва аналогично представяне на италианския МИГ от Селициана Маццолини – PR на МИГ-а, която съпровождаше групата през цялото времетраене на посещението. Презентацията й започна с представяне на територията регион APULIA и включва 7 общини в област Taranto. Тя направи обзор на исторически, природни и културни дадености. Сред тях са защитени зони дефилета (клисури, каньони) и скални жилища. Запозна групата със специфичните земеделски продукти със запазена марка за географския регион – клементина (вид мандарина), десертно грозде, зехтин екстра върджин, вид вино, сирене моцарела и др. МИГ-ът е подкрепял съхраняването на производството от дребни и средни земеделски производители на такива специфични за района земеделски продукти.

  img 0109  img 0120
След кафе пауза, в която бяха дадени интервюта за местната ТВ, директорът на LAG "LUOGHI del MITO" Даниел Далкорсо запозна групата със спецификата на тяхната Стратегия и резултатите.

img 0128  img 0093

След обяд бяха организирани няколко посещения с микробус на обекти.
Посещение 1/ Ферма  “Valle Rita” за селски туризъм в Джиноза. Това е комплекс за селски туризъм, обитаван в помещения от обори, крепостни кули и други сгради от 13-15 век.

img 0183  img 0184
Посещение 2/ Фурна за хляб в гр. Латерца. На територията се произвежда твърда пшеница, която се използва за направата на хляб и тестени изделия – пасти. Фурната е подпомогната, за да съхрани традиционното производство. Макар да е по-скъп, хлябът е търсен на пазара и в ресторанти.

img 0207  img 0219
Посещение 3/ Общинска управа на Латерца – поради отсъствие на Кмета Gianfranco Lopane, групата бе посрещната от оторизирана от него представителка, отговаряща за култура, туризъм и музеи. От срещата направи впечатление, че в нейния ресор общината изключително разчита на средства от МИГ-а. С подкрепата на МИГ-а са реализирани три проекта: новооткрита музейна сбирка на майолика, възстановена скална зала Cantina Spagnola от 16 век, използвана  за посвещаване в тайни масонски общества и туристическа пътека с площадка за наблюдение на най-известните дефилета.  

Посещение 4/ Животновъдна ферма Tucci в Аgro di Laterza. Специфично за свинефермата е, че с подкрепата на МИГ към нея е изградено заведение, което е туристическа атракция.

   
18 юни 2014 г.
 На сутринта семинарът продължи с две лекции:
Първата лекция бе на тема „Социално земеделие и Green Care“, водена от г-жа Assunta di Matteo – външен експерт в областта на социалното земеделие с подзаглавие „Алтернативните терапии и социалното включване чрез социално земеделие  в подкрепа на развитието на селските райони и на хората“. Тя обоснова необходимостта и възможностите за социални дейности чрез земеделието и разясни формите за подкрепа на човешкия капитал, някои от които се реализират в района чрез проекти на LAG "LUOGHI del MITO".
Следващото представяне беше свързано с предната лекция - практическия опит на социална ферма „Sierro Lo Greco“ беше представен от Роберто Барберио – управител на такава ферма. Той изтъкна предимствата за фермата, за селския район, за участниците в процеса и задържането им в селата, за физическото и психично здраве на участниците. В неговото земеделско стопанство той е направил „дидактическа ферма“, в която са създадени условия за обучение на деца и ученици.

Следобедът на 18 юни беше посветен на посещения.
Посещение 5/ Социална дидактическа ферма „Sierro Lo Greco“.  Водещият последната сутрешна лекция Роберто Барберио заведе групата в своята ферма. В земеделското си стопанство е създал условия за наблюдаване отглеждането на различни животни, много видове растения, подправки, зеленчуци. В подходящо оборудвани помещения ученици от последните класове се обучаваха в грънчарство.

 

img 0281  img 0289

img 0302  img 0293
Посещение 6/ Скална крипта Cantina Spagnola. Това е  създадена през 1664 г. от испански благородник скална крипта, която се е ползвала като зала за посвещаване в тайни общества от масонски тип и рицарски ордени. Тя е била изоставена и сега се реставрира и ще стане туристическо място по проект на МИГ-а.

img 0254  img 0257
Посещение 7/  Туристическа пътека в Защитена зона Ravine в Laterza и Gravina. Южната част на Италия е единственото място на ботуша с каньони и дефилета. Тези природни забележителности са защитени зони, понеже са непроходими, под нивото на терена и са убежище за много изчезващи видове животни. Със средства на МИГ-а е изградена къса туристическа пътека и дървена площадка, от която може да се наблюдава каньона.

img 0335  img 0336
Посещение 8/ Занаятчийска работилница за производство на антична майолика.  Майоликата е вид керамика, пренесена тук от Древния Изток през 15 век. Има специфична техника на оцветяване на съдовете и плочките, подобно на фаянса. Със средства по проект към МИГ-а община Латерца възстановява такава древна занаятчийска работилница в историческа сграда в центъра на града. Както стана ясно от разговорите, общината се старае да привлича туристи, като създава туристическа инфраструктура и възстановява места с историческа стойност, тъй като за разлика от севера, Южна Италия не е популярна туристическа дестинация.

img 0320  img 0323

ПОКАНА

за подаване на проекти към Стратегията за местно развитие на
МИГ Тервел - Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 19.08.2014 г., Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” №24 от 19.08.2014г., чл.23, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие (СМР) на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” и при спазване на изискванията на съответните наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на Стратегията за местно развитие

 СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
обявява допълнителен прием на заявления за подпомагане за 2014 година
по мерки 121, 123, 312, 313, 321 и 322 от Стратегията за местно развитие
на МИГ Тервел-Крушари до 5 септември 2014 г.

Финансовата помощ по обявените мерки от СМР за периода на допълнителен прием  е в размера на останалия бюджет по мерките, както следва:
Мярка 121    Модернизиране на земеделските стопанства                        22 711 лв.             78 952 лв.*
Мярка 123    Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти                                104 056 лв.
Мярка 312    Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия                                  84 454 лв.
Мярка 313    Насърчаване на туристическите дейности                                                           64 230 лв.
Мярка 321    Основни услуги за насел. и икономиката в селските райони     
23 450 лв.       39 190 лв.**
Мярка 322    Обновяване и развитие на населените места                            208 364 лв.     211 202 лв.**

плюс остатъка от предходни приеми по съответните мерки.

Проекти ще се приемат от 25 август до 17:00 часа на 5 септември 2014 г. в офиса на МИГ Тервел-Крушари в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.
Допустими за подпомагане са лица, които имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище - за еднолични търговци и юридически лица, на територията на община Тервел и община Крушари.
Необходимата за кандидатстване документация по всяка от мерките е публикувана в менюто "ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ" в настоящия сайт. Обхватът на мерките, допустимите дейности, допустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в Насоките за кандидатстване по съответните мерки.
Екипът на МИГ Тервел-Крушари предоставя консултации на потенциални кандидати в офиса на МИГ в гр. Тервел, ул.“Цар Калоян“ №11 всеки работен ден от 10 до 15 часа.


* увеличен със Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” №25 от 29.08.2014г поради оттегляне на договориран проект по време на приема.

** увеличени със Заповед на изпълнителния директор на СНЦ "МИГ Тервел-Крушари" 26 от 05.09.2014г след внасяне на заявки за окончателно плащане по проекти по тези мерки.

 

ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА С ДОГОВОРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО МЕРКИ

Номер на договор / проект Проект Име на бенефициента Размер на проекта при кандидатст ването Одобрена сума
 МЯРКА 121 - ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА  Бюджет 677 570,00
Дог.55/1/1210240 от 18.7.2012 Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров Денев 91 980,00 45 990,00
Дог.55/1/1211247
от 6.8.2014
Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров Денев 149 500,00 74 750,00
Дог.55/1/1210405 от 27.8.2013 Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция ЗП Турхан Шефка Риза 149 810,83 59 924,34
Дог.55/1/1210527 от 19.3.2014 Закупуване на земеделска техника ЗП Добрин Петров Иванов 140 603,00 56 241,20
Дог.55/1/1210590 от 27.6.2014 Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка ЗП Петър Иванов Хорозов 13 691,00 5 476,40
Дог.55/1/1210594 от 7.5.2014 Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техника ЗП Димитър Великов Димитров 149 824,76 59 929,90
Дог.55/1/12110588 от 14.5.2014 Закупуване на земеделска техника ЗП Красимир Тодоров Марков 23 481,00 11 600,00
Дог.55/1/1210593 от 4.2.2014 Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника АСГ Агро ЕООД 141 346,47 56 538,59
Дог.55/1/1210908 от 30.5.2014 Модернизиране на "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД 100 772,00 39 488,80
Дог.55/1/1210455 от 28.8.2013 Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула "Ренан Агро" ЕООД 24 900,00 9 960,00
Дог.55/1/1210409 от 16.8.2013 Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й. "Био Лавена" ЕООД 45 600,56 18 240,22
Дог.55/1/1210454 отказал се Закупуване на малогабаритна техника за обработка на сливова градина и създаване на насаждения от лавандула Иван Веселинов Иванов 54 163,99 0,00
Дог.55/1/1210410 от 28.8.2013 Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му ЗП Павел Златков Павлов 21 419,85 10 709,93
Дог.55/1/1210453 от 6.1.2014 Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насждения от сливи и праскови ЗП Иванка Николова Маринова 6 942,50 2 775,20
Дог.55/1/1210589 от 6.8.2014 Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърно ЗП Красимира Димитрова Куртева 13 230,67 5 292,26
Дог.55/1/1210710 от 4.8.2014 Закупуване на инвентар за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодови сокове "ДЖАМБО-Л" ЕООД 126 471,95 50 275,85
Дог.55/1/1210899 от 5.6.2014 Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанството ЗП Николай Тошков Колев 128 976,48 74 420,69
Дог.55/1/1211255 от 5.8.2014 Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните "Радида" ООД 129 328,00 64 664,00
Дог.55/1/1211226 от 6.8.2014 Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново ЗП Петко Oпълченов 21 840,00 8 580,96
ОБЩО по Мярка 121 18 1 533 883,06 654 858,34
Неизразходван бюджет 22 711,66
 МЯРКА 123 - ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  Бюджет 307 430,00
55/1/1230902 Модернизация цех за пакетиране на подправки чрез закупуване на оборудване и транспортни средства "АиК 2000" ООД 63 746,06 31 873,03
55/1/1230903 Закупуване на линия за производство на пелети от слама "Пелет Комерс 2012" ООД 358 918,00 171 500,00
ОБЩО по Мярка 123 2 422 664,06 203 373,03
Неизразходван бюджет 104 056,97
 МЯРКА 311 - ЗЕМЕДЕЛЦИ РАЗНООБРАЗЯВАТ ДЕЙНОСТТА  Бюджет 197 500,00
Дог.55/3/3110241 от 30.12.2013 Изграждане на къща за гости "Куртеви" ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ - 12" 139 998,24 97 998,77
Дог.55/3/3110403 от 30.9.2013 Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.Крушари ЕТ "Хан Телериг - Юзджан Юсеин" 139 273,66 97 491,56
ОБЩО по Мярка 311 2 279 271,90 195 490,33
Неизразходван бюджет 2 009,67
 МЯРКА 312 - МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО  Бюджет 605 200,00
Дог.55/3/3120208 от 22.7.2013 Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева" 92 177,87 39 526,67
Дог.55/3/3120204 от 22.7.2013 Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортно средство ЕТ "Светлин Марков" - МАРТИ 46 150,67 32 305,46
Дог.55/3/3120456 от 30.9.2013 Закупуване на оборудване на цех за закуски ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова" 26 782,00 18 747,00
Дог.55/3/3120530 от 25.4.2014 Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел "СИД 12" ООД 158 737,90 111 116,53
Дог.55/3/3120404 от 30.9.2013 Изграждане и оборудване на фитнесзала "ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД 102 794,12 77 701,51
Дог.55/3/3120725 от 30.5.2014 Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти "Пенев Кар" ЕООД 159 953,75 111 650,19
55/3/3120901 Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд "Буров-08" ЕООД 15 442,13 10 809,49
55/3/3121246 Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД „ФОТО-КАПРИЗ“ ЕООД 28 775,79 18 544,90
55/3/3121234 Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел "АВА ТЕРВЕЛ" ЕООД 144 130,90 100 344,00
ОБЩО по Мярка 312 9 774 945,13 520 745,75
Неизразходван бюджет 84 454,25
 МЯРКА 313 - ТУРИЗЪМ (КРУШАРИ)  Бюджет 118 000,00
Дог.55/3/3131238 от 6.8.2014 Изграждане на два туристически информационни центъра в община Крушари Община Крушари 55 870,00 53 770,00
ОБЩО по Мярка 313 1 55 870,00 53 770,00
Неизразходван бюджет 64 230,00
 МЯРКА 321 - ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ  Бюджет 660 000,00
Дог.55/3/3210780 от 19.5.2014 Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари хора" в с.Добрин, община Крушари Община Крушари 130 821,63 130 218,23
Дог.55/3/3210202 от 25.7.2013 корекция с анекс Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране Община Тервел 25 518,68 25 221,43
Дог.55/3/3210201 от 26.7.2013 корекция с анекс Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий Община Тервел 125 160,98 119 074,02
Дог.55/3/3210904 от 6.8.2014 Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково Община Тервел 139 835,16 132 981,78
Дог.55/3/3211232 от 4.8.2014 Център за социални услуги в с.Поп Груево Община Тервел 135 886,92 128 495,41
Дог.55/3/3210707 от 6.8.2014 Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугата Община Тервел 36 600,00 36 600,00
Дог.55/3/3210779 от 30.5.2014 "Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий" - обзавеждане и дооборудване Община Тервел 30 402,00 30 402,00
Дог.55/3/3211229 от 6.8.2014 Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугата Община Крушари 18 000,00 18 000,00
Дог.55/3/3211223 от 6.8.2014 Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Дяково Община Крушари 15 557,00 15 557,00
ОБЩО по Мярка 321 9 657 782,37 636 549,87
Неизразходван бюджет 23 450,13
 МЯРКА 322 - ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  Бюджет 549 000,00
Дог.55/3/3220203 от 11.7.2013 корекция с анекс Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел Община Тервел 100 116,00 78 376,65
Дог.55/3/3220772 от 19.5.2014 Реконструкция на тротоари в гр.Тервел Община Тервел 119 722,27 82 224,69
Дог.55/3/3220894 от 6.6.2014 Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.Тервел Община Тервел 158 588,72 158 588,72
55/3/3221228 Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел Община Тервел 21 735,00 21 445,00
ОБЩО по Мярка 322 4 400 161,99 340 635,06
    Неизразходван бюджет 208 364,94
ОБЩО по всички мерки
45 4 124 578,51 2 605 422,38
    Общо неизразходван бюджет 509277,62

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ОТ МИГ ТЕРВЕЛ_КРУШАРИ
ПО ПРИЕМА 25 август – 5 септември 2014 г.

ИМЕ НА ПРОЕКТА

ИМЕ НА КАНДИДАТА

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

ОДОБРЕНА СУБСИДИЯ

Мярка 121 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. в землището на гр. Тервел

ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ

49 822,54 лв.

19 929,02 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Изграждане и обзавеждане на Агромаркет

"Агродом Димитров" ЕООД

86 198.08 лв.

60 338,66 лв.

Прилагане на нови технологии за по-качествени геодезически услуги

"ГЕОИД-Ч" ЕООД

21 600,00 лв.

15 120,00 лв.

Мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности”

Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари

Фондация "КРУГА"

30 715,68 лв.

30 715,68 лв.

Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в общ.Крушари - доставяне на мобилно оборудване

Община Крушари

35 200,00 лв.

33514,32 лв.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково

Община Tервел

20 000,00 лв.

20 000,00 лв.

Подобряване на съществуващ център за културни услуги - обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.Тервел

Община Tервел

8 300,00 лв.

8 300,00 лв.

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушари, с. Телериг и с. Бакалово

Община Крушари

15 557,00

10 890,00 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Ремонт на част от ул."9-ти септември", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Хан Телериг" в с. Крушари

Община Крушари

150 767,20 лв.

150 767,20 лв.

Основен ремонт на ул."Дочо Михайлов" в гр. Тервел  

Община Tервел

50 520,96 лв.

50 520,96 лв.