• 01
  • 02
  • 03
  • 04

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията

 

Указания и образци на документи за кандидатстване за подмярка 19.7.6 ще бъдат публикувани тук не по-късно от 3 месеца преди публикуване на поканата за подбор на проекти.