• 01
 • 02
 • 03
 • 04

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

 

 Документи за кандидатстване:

 1. pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 4.2;
 2. xlsЗаявление за подпомагане по подмярка 4.2;
 3. xlsТаблица на Допустимите Инвестиции за 4.2;
 4. docСправка за съществуващия и нает персонал;
 5. zipДекларации;
 6. docДекларация за видовете и количества суровини;
 7. zipНаредба № 20 от 27.10.2015 г. на МЗХ;
 8.  Документите от т.3 до т.7 могат да бъдат изтеглени и от сайта на Държавен фонд "Земеделие":

   http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

   Публикувано на 28.03.2017 г.