• 01
  • 02
  • 03
  • 04

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства

Указания и образци на документи за кандидатстване за подмярка 4.1 ще бъдат публикувани тук не по-късно от 3 месеца преди публикуване на поканата за подбор на проекти.