• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН -
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Член на Управителния съвет

Седалище и адрес на управление/ постоянен адрес

Име на представляващия юридическото лице

Сектор

Община Тервел

гр. Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 8

Живко Жеков Георгиев

 публичен

ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов”

с. Крушари

Кирил Петров Жендов

стопански

НЧ” Йордан Драгнев- 1894“

с.Крушари, ул. „Г.Димитров“ 27

Диана Георгиева Иванова

нестопански

«ТРИАДА»ООД

гр.Тервел, ул. «Хан Аспарух» 4

Валентин Петров Петров

стопански

НЧ »Д.Дончев-Доктора -1893»

гр.Тервел, ул.» Хан Аспарух» 36

Невена Куртева Денева

нестопански

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 4.01.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 17.11.2017 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 29.05.2017 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 10.01.2017 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 28.10.2016 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 13.05.2016 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 20.04.2016 г.