• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
pdfСВОМР

ИЗВАДКА ОТ СТРАТЕГИЯТА НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

pdfСВОМОР-извадка