• 01
  • 02
  • 03
  • 04
ПЕРИОД 31.01. - 28.02.2014 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-10 и КИП-11 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-10, заповед и декларации pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-11, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-10 и КИП-11 pdfизтегли
ПЕРИОД 18.09. - 30.09.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-8 и КИП-9 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-8, заповед и декларации pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-9, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-8 и КИП-9 pdfизтегли
ПЕРИОД 15.08. - 17.09.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-7 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-7, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-7 pdfизтегли
ПЕРИОД 29.05. - 14.08.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-6 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-6, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-6 pdfизтегли
ПЕРИОД 01.05. - 28.05.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-5 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-5, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-5 pdfизтегли