• 01
  • 02
  • 03
  • 04
ПЕРИОД 16.04. - 30.04.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-4 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-4, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-4 pdfизтегли
ПЕРИОД 05.03. - 15.04.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-3 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-3, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-3 pdfизтегли
ПЕРИОД 01.02. - 04.03.2013 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-1 и КИП-2 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-1, заповед и декларации pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-2, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-1 и КИП-2 pdfизтегли
ПЕРИОД 10.08. - 30.10.2012 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-1 и КИП-2 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-1, заповед и декларации pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-2, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-1 и КИП-2 pdfизтегли