• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН -
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Член на Управителния съвет

Седалище и адрес на управление/ постоянен адрес

Име на представляващия юридическото лице

Сектор

Община Тервел

гр. Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 8

Живко Жеков Георгиев

 публичен

ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов”

с. Крушари

Кирил Петров Жендов

стопански

НЧ” Йордан Драгнев- 1894“

с.Крушари, ул. „Г.Димитров“ 27

Диана Георгиева Иванова

нестопански

«ТРИАДА»ООД

гр.Тервел, ул. «Хан Аспарух» 4

Митко Петров Ненов

стопански

НЧ »Д.Дончев-Доктора -1893»

гр.Тервел, ул.» Хан Аспарух» 36

Невена Куртева Денева

нестопански

 pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.02.2020 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 05.02.2020 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.01.2020 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.11.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 10.10.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 24.09.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.09.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 02.09.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 19.08.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 24.06.2019 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 10.06.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.05.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 25.04.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.03.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 04.02.2019 г.

 pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 21.01.2019 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.12.2018 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.11.2018 г.

pdf Протокол от заседание на Управителния съвет от 09.11.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 01.10.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 24.08.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 10.08.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 26.06.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 23.05.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 30.04.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 23.04.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 04.04.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 16.03.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 14.03.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 4.01.2018 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 17.11.2017 г.

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 29.05.2017 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 10.01.2017 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 28.10.2016 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 13.05.2016 г. 

pdfПротокол от заседание на Управителния съвет от 20.04.2016 г.