• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР  

pdf ( Заявление - Изтегли )


 СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г. ИЗМЕНЕНА С АНЕКС ОТ 10.07.2018 Г.
pdf ( СВОМР - ИЗМЕНЕНА С АНЕКС )


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
pdfСВОМР


ИЗВАДКА ОТ СТРАТЕГИЯТА НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

pdfСВОМОР-извадка